Chat with us, powered by LiveChat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Děkujeme Vám, že jste si pro Váš pobyt vybrali náš objekt PRAGUEAPARTS. Seznamte se s Obchodními podmínkami společnosti PRAGUEAPARTS (dále jen objekt PRAGUEAPARTS)

1. OBECNÉ ZÁSADY

Rozhodne-li se občan (dále jen klient) zajímající se o ubytování v objektu PRAGUEAPARTS rezervovat ubytování v objektu PRAGUEAPARTS pomocí Rezervačního Systému on-line pak jakákoliv smlouva, která je mezi oběma stranami uzavřena je podle těchto Obchodních podmínek. Je povinností hosta seznámit se s těmito Obchodními podmínkami.

Rezervací ubytování formou Rezervačního Systému on-line získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými objektovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (viz Ubytovací řád). V případě zřejmé chyby v psaní při vložení dat do rezervačního systému objektem PRAGUEAPARTS, bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že tato chyba nemůže být k tíži objektu PRAGUEAPARTS.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Klient je povinen zaplatit objektu PRAGUEAPARTS finanční částku za celé ubytování uvedenou v Rezervačním Systému nejpozději po příjezdu na místo ubytování tj. v recepci určeného objektu včetně případných dalších nákladů, vzniklých z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Pokud byla již zaplacena záloha k zajištění rezervace, tak klient zaplatí objektu PRAGUEAPARTS uvedený zůstatek do celé částky po příjezdu na místo ubytování tj. v recepci objektu. Skutečné náklady jsou obvykle splatné v místní měně objektu, jak je uvedeno v Rezervačním systému. Ceny v alternativní měně jsou orientační a slouží k odhadu a zvážení nákladů, jsou založeny na aktuálních směnných kurzech a jsou předmětem fluktuace.

Při provedení rezervace on-line klientem má objekt PRAGUEAPARTS právo požadovat po klientovi údaje o kreditní kartě, která je platná a legálně držená. Klient souhlasí, že tyto údaje budou k dispozici objektu PRAGUEAPARTS k zajištění jeho rezervace dle Obchodních podmínek objektu PRAGUEAPARTS. Pro potvrzení rezervace je nutné, aby klient zadal číslo platební karty. Pokud klient zruší rezervaci méně než 168 hod. před předpokládaným příjezdem nebo nepřijede, klient souhlasí, aby objekt PRAGUEAPARTS dokončil Rezervační Proces a stáhl poplatek za zrušení ve výši hodnoty rezervace ubytování a ostatních služeb za první noc ze zadané kreditní karty.

V případě cenově zvýhodněné částky za ubytování, požaduje objekt PRAGUEAPARTS platbu předem k zajištění rezervace. Klient souhlasí, že tato částka mu bude stržena z jeho kreditní karty ve chvíli rezervace a akceptuje skutečnost, že v případě zrušení nebo změny rezervace je zaplacená částka nevratná.

Poskytované slevy nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami.

Klient ručí objektu PRAGUEAPARTS za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám úmyslně či neúmyslně v prostorách objektu, nebo jiné s ním ubytované osoby i zvířata, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele. Je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a škodu nahradit.

2. ZÁSADY REZERVACE

Uvedené ceny za ubytování nezahrnují administrativní poplatek. Administrativní poplatek je 50 CZK / 1,90 EUR za osobu a noc.

CHECK-IN (příjezd) od 16:00 hod., CHECK-OUT (odjezd) do 10:00 hod.V případě vyžádání dřívějšího příjezdu či pozdějšího odjezdu bude klientu účtován poplatek do výše 50% ceny ubytování první noci.

Je výhradní povinností hosta informovat objekt PRAGUEAPARTS o všech nových požadavcích nebo změněných požadavcích, včetně změny času příjezdu, zrušení rezervace na e-mailové adrese recepce@pragueaparts.com.

Platba při příjezdu v recepci objektu. Kursy jednotlivých měn jsou pouze informativní.

V případě provedení rezervace má právo objekt PRAGUEAPARTS požadovat číslo platební karty viz bod 5 obchodních podmínek.

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko je zdarma, dítě 3 – 18 let je považováno za dospělou osobu a platí cenu za ubytování jako dospělá osoba, proto jej zahrňte při zadávání Vašeho požadavku do počtu ubytovaných osob.

Přistýlky a postýlky

Přistýlku pro dítě či dospělou osobu je možné umístit na pokoje po dohodě při rezervaci.

Postýlka pro dítě do 3 let je za zdarma.

Přistýlky – postýlky nutno hlásit minimálně 24 hod před příjezdem.

Jakékoliv další informace, či budete-li požadovat radu, obdržíte z e-mailu: recepce@pragueaparts.com

 

3. ZÁSADY ZRUŠENÍ REZERVACE

 

Chce-li klient zrušit svou rezervaci, je nutné ji zrušit prostřednictvím e-mailu: recepce@pragueaparts.com

Bude-li rezervace klientem zrušena dříve než 168 hodin před předpokládaným časem příjezdu, nebude klientovi poplatek za zrušení rezervace účtován.

Pokud klient zruší rezervaci méně než 168 hod. před předpokládaným příjezdem nebo klient nepřijede, bude mu účtován poplatek za zrušení ve výši hodnoty celé rezervace.

Jakékoliv další informace, či budete-li požadovat radu, obdržíte z e-mailu: recepce@pragueaparts.com

 

4. ZÁSADY ZRUŠENÍ REZERVACE PŘI PLATBĚ PŘEDEM

(Cenově zvýhodněná rezervace)

Pro předplatbu Vaší rezervace v celkové částce je nutno zadat číslo Vaší platební karty.

V okamžiku rezervace je z Vaší kreditní karty stržena celková částka, která je nevratná.

V případě zrušení nebo změny rezervace Vám zaplacená částka nebude vrácena. (viz čl. I, bod 6)